Rok 2009

Uchwała Nr 310/XXX/2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 7 sierpnia 2009 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn."Biznes z EFS" w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich , Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnieniaProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2009-08-19
data ostatniej modyfikacji: 2009-08-19 | 09:19