Rok 2009

Uchwała Nr 313/XXXI/2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 września 2009 r.

w sprawie przystąpienia i realizacji przez Powiat Nowosądecki projektu pt: "Generacja 45+ atutem firmy - podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych powyżej 45 r.ż. z terenu powiatów: nowosądeckiego, gorlicki, limanowski oraz Miasta Nowego Sącza". Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Poddziałanie 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" 

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2009-10-06
data ostatniej modyfikacji: 2009-10-06 | 12:43