Rok 2009

Uchwała Nr 318/XXXI/2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 września 2009 r.

w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2009-10-06
data ostatniej modyfikacji: 2009-10-06 | 13:45