Rok 2009

Uchwała Nr 323/XXXII/2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 listopada 2009 r.

w sprawie przystąpienia i realizacji przez Powiat Nowosądecki projktu pt: "Kierunek na przyszłość - lepsza jakość kształcenia uczniów sądeckich szkół zawodowych z branży budowlanej" Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania  9.2 " Podniesienie atrakcyjnośći i jakości szkolnictwa zawodowego"

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2009-11-25
data ostatniej modyfikacji: 2009-11-25 | 12:05