Rok 2009

Uchwała Nr 324/XXXII/2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 6 listopada 2009 r.

w sprawie zmiany planu finansowego podziału środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim w 2009 roku  zatwierdzonego Uchwałą Nr 246/XXV/2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 lutego 2009 r. i zmienionego Uchwałą  Nr 297/XXIX/2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 czerwca 2009 r. i Uchwałą Nr 308 /XXX/2009 rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 07 sierpnia 2009 r.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2009-11-25
data ostatniej modyfikacji: 2009-11-25 | 12:22