Rok 2009

Uchwała Nr 332/XXXIII/2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 9 grudnia 2009 r.

w sprawie regulaminu okreslającego tryb postepowania o udzielenie dotacji zwiazanych z wykonaniem zadań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2009-12-18
data ostatniej modyfikacji: 2009-12-18 | 09:40