Rok 2009

Uchwała Nr 337/XXXIII/2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 9 grudnia 2009 r.

w sprawie: przystąpienia Powiatu Nowosądeckiego do projektu: "Profesjonalista na rynku gastronomicznym " realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2009-12-18
data ostatniej modyfikacji: 2009-12-18 | 10:54