Rok 2009

Uchwała Nr 338/XXXIII/2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 9 grudnia 2009 r.

w sprawie:przystąpienia Powiatu Nowosądeckiego do projektu:Informatyk - zawód przyszłości " realizowanego w ramach Prriorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.2  " Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego " Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2009-12-18
data ostatniej modyfikacji: 2009-12-18 | 11:00