Rok 2009

Uchwała Nr 341/XXXIII/2009 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 9 grudnia 2009 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn."PUP - Pośrednictw, Umiejętności, Poradnictwo" w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1Poprawa dostępu do ztrudnienia oraz wspieranie aktywnosci zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsprcie powiatowych i wojewódzkich urzedów pracy w realizacji zadan na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2009-12-18
data ostatniej modyfikacji: 2009-12-18 | 11:37