Rok 2010

Uchwała Nr 380/XXXVII/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 marca 2010 r.

w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2010-04-12
data ostatniej modyfikacji: 2010-04-12 | 11:00