2013

Uchwała Nr 347/XXXI/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie przystąpienia Powiatu Nowosądeckiego do projektu pt;"Powiat Nowosądecki" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V.Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2014-01-08
data ostatniej modyfikacji: 2014-01-08 | 13:06