2013

Uchwała Nr 353/XXXI/13 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 251/XXI/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w  sprawie przyjęcia do realizacji "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016".

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2014-01-07
data ostatniej modyfikacji: 2014-01-07 | 11:09