2011

Uchwała Nr 130/XI/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 grudnia 2011 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu nowosądeckiego oraz dyżurów aptek ogólnodostepnych
w porze nocnej, w niedzielę, święta i dni wolne od pracy na terenie Krynicy Zdroju w 2012 r.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2011-12-27
data ostatniej modyfikacji: 2011-12-27 | 12:28