2011

Uchwała Nr 131/XI/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 grudnia 2011 r.

w sprawie Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2011-12-27
data ostatniej modyfikacji: 2011-12-27 | 12:32