2011

Uchwała Nr 132/XI/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 grudnia 2011 r.

w sprawie regulaminu określającego tryb postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolentariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2011-12-27
data ostatniej modyfikacji: 2011-12-27 | 12:51