2011

Uchwała Nr 138/XII/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie współpracy międzynarodwej pomiędzy Powiatem Nowosądeckim w Rzeczpospolitej Polskiej a Międzynarodowym Zrzeszeniem Społecznym Obrony Socjalnej Praw Dzieci i Młodzieży w Mińsku.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2012-01-04
data ostatniej modyfikacji: 2012-01-04 | 14:51