2012

Uchwała Nr 251/XXI/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2016

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2012-12-28
data ostatniej modyfikacji: 2012-12-28 | 08:37