2012

Uchwała Nr 254/XXI/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie przystąpienia Powiatu Nowosądeckiego do mikroprojektu pt. "Razem  w Europie - turystyka bez granic" realizowanego  w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Przeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2012-12-28
data ostatniej modyfikacji: 2012-12-28 | 08:48