2012

Uchwała Nr 255/XXI/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie przystąpienia Powiatu Nowosądeckiego do mikroprojektu pt: "Transgraniczny system czynnej ochrony przeciepowodziowej Powiatu Nowosądeckiego oraz Starej Lubovli" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - republika Słowacka 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2012-12-28
data ostatniej modyfikacji: 2012-12-28 | 08:53