2012

Uchwała Nr 256/XXI/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie przystąpienia Powiatu Nowosądeckiego do projektu pt: "Niepełnosprawni sprawni w pracy" realizowanego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy

Pliki do pobrania

wstecz
data publikacji: 2012-12-28
data ostatniej modyfikacji: 2012-12-28 | 08:56