2014

Uchwała Nr 30/III/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 38/III/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2015-01-07
data ostatniej modyfikacji: 2015-01-07 | 12:18