2014

Uchwała Nr 34/III/14 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie desygnowania delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2015-01-07
data ostatniej modyfikacji: 2015-01-07 | 12:26