2016

Uchwała Nr 133/XIV/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 lutego 2016 r.

w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań z prac komisji Rady Powiatu Nowosądeckiego za rok 2015 i planów pracy komisji Rady Powiatu Nowosądeckiego na rok 2016

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-02-23
data ostatniej modyfikacji: 2016-02-23 | 10:29