2016

Uchwała Nr 156/XVI/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 maja 2016 r5

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-05-20
data ostatniej modyfikacji: 2016-06-22 | 11:47