2016

Uchwała Nr 135/XIV/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-02-23
data ostatniej modyfikacji: 2016-02-23 | 10:32