2016

Uchwała Nr 168/XVII/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2015 r.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-06-22
data ostatniej modyfikacji: 2016-06-22 | 11:41