2016

Uchwała Nr 170/XVII/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia oraz przystąpienia do realizacji przez Powiat Nowosądecki projektu nr: RPMP.08.02.00-12-0098/15 pod nazwą „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 30+ w powiecie nowosądeckim”

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-06-22
data ostatniej modyfikacji: 2016-06-22 | 11:43