2016

Uchwała Nr 172/XVII/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-06-22
data ostatniej modyfikacji: 2016-06-22 | 11:44