2016

Uchwała Nr 174/XVIII/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 września 2016 r.

w sprawie przekazania Wójtowi Gminy Łącko przez Powiat Nowosądecki zarządzania drogą powiatową nr 1540 K Łącko – Wola Kosnowa od km 4+ 953 do km 6 +179.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-30
data ostatniej modyfikacji: 2016-09-30 | 10:50