2016

Uchwała Nr 175/XVIII/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 września 2016 r.

w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-30
data ostatniej modyfikacji: 2016-09-30 | 11:00