2016

Uchwała Nr 178/XVIII/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 września 2016 r.

w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-30
data ostatniej modyfikacji: 2016-09-30 | 11:15