2016

Uchwała Nr 180/XVIII/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 września 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-30
data ostatniej modyfikacji: 2016-10-27 | 10:11