2016

Uchwała Nr 184/XIX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie: Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-12-02
data ostatniej modyfikacji: 2016-12-08 | 14:36