2016

Uchwała Nr 189/XIX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za rok 2016.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-12-02
data ostatniej modyfikacji: 2016-12-20 | 07:46