2016

Uchwała Nr 191/XIX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego
 

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-12-02
data ostatniej modyfikacji: 2016-12-08 | 14:37