2016

Uchwała Nr 199/XX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie przekazania Burmistrzowi Starego Sącza przez Powiat Nowosądecki zarządzania drogą powiatową nr 1537 K Gołkowice Górne – Łazy Brzyńskie od km 0+ 000 do km 1 +670.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2017-01-09
data ostatniej modyfikacji: 2017-01-09 | 09:27