2016

Uchwała Nr 202/XX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2017 r.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2017-01-09
data ostatniej modyfikacji: 2017-01-09 | 09:37