2017

Uchwała Nr 215/XXII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2017-03-31
data ostatniej modyfikacji: 2017-03-31 | 11:40