2017

Uchwała Nr 216/XXII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych, dla których Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2017-03-31
data ostatniej modyfikacji: 2017-03-31 | 11:42