2017

Uchwała Nr 224/XXIII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 maja 2017 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu do składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2017-05-26
data ostatniej modyfikacji: 2017-05-26 | 14:21