2017

Uchwała Nr 230/XXIII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 maja 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2017-05-26
data ostatniej modyfikacji: 2017-05-26 | 14:28