2017

Uchwała Nr 240/XXIV/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2017-06-28
data ostatniej modyfikacji: 2017-06-28 | 10:46