2017

Uchwała Nr 241/XXIV/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie w Powiecie Nowosądeckim na lata 2017 – 2020”

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2017-06-28
data ostatniej modyfikacji: 2017-06-28 | 10:47