2017

Uchwała Nr 245/XXIV/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2017-06-28
data ostatniej modyfikacji: 2017-06-28 | 10:58