2017

Uchwała Nr 249/XXVI/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 września 2017 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -
Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2017-09-29
data ostatniej modyfikacji: 2017-09-29 | 13:22