2017

Uchwała Nr 250/XXVI/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 września 2017 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Wojewody
Małopolskiego wraz z odpowiedzią na skargę

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2017-09-29
data ostatniej modyfikacji: 2017-09-29 | 14:12