2017

Uchwała Nr 251/XXVI/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 września 2017 r.

w sprawie stanowiska dotyczącego wsparcia działań dotyczących rewitalizacji linii kolejowej
nr 108 Stróże - Krościenko i przywrócenia ruchu kolejowego pomiędzy Województwami Małopolskim i Podkarpackim

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2017-09-29
data ostatniej modyfikacji: 2017-09-29 | 14:14