2017

Uchwała Nr 210/XXI/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 luty 2017 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, placówek niepublicznych oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2017-02-24
data ostatniej modyfikacji: 2017-02-24 | 13:14