2017

Uchwała Nr 260/XXVII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Nawojowej w Szkołę Policealną
w Nawojowej

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2017-11-03
data ostatniej modyfikacji: 2017-11-03 | 14:09