2017

Uchwała Nr 261/XXVII/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia oraz przystąpienia do realizacji przez Powiat Nowosądecki projektu pod nazwą
„More cultures - one European identity” („Wiele kultur - jedna europejska tożsamość") w ramach
programu ERASMUS+.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2017-11-03
data ostatniej modyfikacji: 2017-11-03 | 14:10